کیفیت ساخت و قطعات بسیار عالی

ما ابتدا اطلاعات کمی در مورد این سیستم داشتیم ولی به فراتاچ اعتماد کردیم و خوشحالیم از اینکه محصولی به ما تحویل داده اند که با وجود 3 سال کارکرد هنوز مثل روز اول کیفیت بسیار خوبی داره